Základní informace

Jak vypadá epileptický záchvat u dětí?

února 22, 2017

Často se v různých diskuzích na internetu setkávám s otázkou rodičů, zda jejich dítě nemá epileptický záchvat, když vykonává toto či tamto. Pravdou je, že epileptický záchvat má mnoho podob a je velice těžké (mnohdy i pro samotné lékaře) záchvat identifikovat. Obecně pomáhá při definici epileptického záchvatu základní klasifikace, o níž jsem psala v nedávné době. Přiznám se, že ani já jsem záchvaty u svého syna nepřipisovala zpočátku epilepsii. Jen během spánku polykal, během dne měl bolesti žaludku, primárně jsme se tedy zaobírali refluxem. Postupně se ale záchvaty komplikovaly a objevily se typické projevy epilepsie.
  • grand mal / status epilepticus / tonicko-klonický záchvat - asi nejznámější podoba záchvatu, kdy nemocný padá na zem, ztuhne a má krátkou zástavu dechu (modrý obličej), poté následuje křečovité škubání celého těla, silné slinění, nakonec záchvat postupně odezní. Může trvat několik málo minut, ale i hodinu v kuse. Záchvat, který trvá déle než 5 minut, by se měl řešit přivoláním lékařské pomoci.
  • pak tu máme záchvat pouze tonický, opět se nachází v obou mozkových hemisférách. Vyznačuje se prvotním ztuhnutím těla, ale nenásledují křeče. Takový záchvat většinou trvá do jedné minuty.
  • atonický záchvat / drop attack - nemocnému se uvolní svalová soustava a padá k zemi jako hadrová panenka, opět bez křečí.
  • myoklonický záchvat - škubání, trhání svalových skupin (dolních nebo horních končetin), záškuby v obličeji, ramenou apod. Na jednom videu jsem viděla rychle se střídající tuhnutí a uvolňování oblasti plic, což mělo u nemocného za následek problematické dýchání. Jednalo se o těžkou formu myoklonické epilepsie.
  • absence - krátké zahledění se, na které si nemocný nepamatuje. Tento typ záchvatu se mnohdy hůře identifikuje a přisuzuje se nesoustředěnosti (zejména u dětí ve školním věku). Nicméně je to záchvat v obou hemisférách a situaci je potřeba řešit s neurologem.
  • parciální / fokální záchvaty - postihují pouze jednu hemisféru mozku a vyznačují se drobnými záškuby menších svalových oblastí (tvář, jedna končetina). Mnohdy provázeny chováním a emocemi neodpovídajícími skutečnosti (bolesti, vnímání vůní, vizuální představy, iluze, hněv, zlost, brnění, mravenčení...)
  • psychomotorické / automotorické záchvaty - dítě přestane vnímat, rozšíří se mu zornice, přesto ale vykonává nějakou motorickou činnost (oblékání, manipulace s předměty, žvýkání, stáčení hlavy nebo i trupu k jedné straně). Může se dostat do tzv. vigilambulatního stavu, kdy se pohybuje a provádí náročnější činnosti.
Záchvaty se mohou objevovat jen v nočních hodinách. V takovém případě laicky hovoříme o spánkové epilepsii. Jindy se objevují jen při usínání a probouzení se. Spánková deprivace může vyvolat záchvaty i během dne, kdy se nemocný cítí unaven po "prozáchvatované" noci. Záchvat se může objevovat pravidelně ve stejnou dobu (denně, týdně, měsíčně i ročně).

Záchvat také může přecházet z jednodušší parciální podoby a postupně se rozšířit do obou mozkových hemisfér a nakonec končit tonicko-klonickou podobou.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud má vaše dítě podezřelé stavy ve dne nebo během spánku, je potřeba informovat lékaře a domluvit se na návštěvě dětského neurologa, následně začít s léčbou. Může se stát, že budete zprvu odmítnuti s tím, že se nejedná o nic vážného. Četla jsem blog jedné irské maminky, které řekli, že má pouze hyperaktivní dítě. Vzhledem k jejich zdravotnímu systému se musela k odborníkům takřka probojovat a nestálo ji to málo peněz. Jedno sezení s odborníkem si vyžádá až 100 liber. Přitom jejich syn pravidelně končil v nemocnici, jelikož záchvaty trvaly i přes půl hodiny.

Řešením je také hledat na youtube. Na portále se nachází mnoho videí, kde jsou epileptické záchvaty zachyceny. Lze srovnat stav vašeho dítěte s těmi z videí, případně si všímat stejným rysů, ty poté tlumočit neurologovi.

0 komentářů

Budu ráda za Vaše komentáře a popis osobních zážitků k uvedenému tématu.

Doporučené články

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SCIENCE CAFÉ - přednáška Přemysla Jirušky o epilepsii
IBE, ILAE a EPILEPSY FOUNDATION nebo EPILEPSY SOCIETY - mezinárodní organizace věnující se epilepsii

ČESKÁ PODPORA NEMOCNÝCH EPILEPSIÍ