Základní informace

Epilepsie v číslech

ledna 28, 2016

Pokud má vaše dítě, stejně jako to mé, diagnostikovanou epilepsii, možná jste si již položili otázku: Proč zrovna my? Až ve chvíli, kdy se nás nějaká věc přímo týká, začneme ji vnímat daleko bedlivěji a setkávat se s ní daleko častěji. Najednou se v mém okolí vynořilo několik epileptiků. Tak bychom se měli společně podívat na čísla...


  • ve světové populaci se vyskytuje přibližně 1 % aktivních (za posledních 5 let prodělali aspoň jeden záchvat) epileptiků
  • u dětí se jedná dokonce o 5 %, je to nejčastější neurologické onemocnění
  • 2,4 miliónu lidí ročně slyší od svého lékaře diagnózu epilepsie
  • riziko předčasného úmrtí u epileptiků je přibližně 3 krát vyšší než u běžné populace
  • přibližně 70 % epileptiků lze úspěšně léčit (záchvaty jsou pod kontrolou díky medikaci)
  • po 2-5 letech úspěšné léčby, kdy je epileptik kompenzován (bez záchvatů), lze u 70% dětí a 60 % dospělých medikaci zcela vysadit
  • teprve v roce 1970 byl v Anglii zrušen zákon, který neumožňoval epileptikům vstupovat do manželského svazku a pořizovat si děti
  • stejně tak do 70. let 20. století bylo možné v USA odepřít epileptikům přístup do restaurací, divadel, rekreačních center či dalších veřejných budov

Tentokráte jsem čerpala z následujících zdrojů:
  1. Ošlejšková, H. a Makovská, Z.: Naše dítě má epilepsii. Informace pro rodiče. Plzeň: Adela, 2009.
  2. Epilepsy. Fact sheets. [online] In: World Health Organization. [cit. 28.1.2016] Dostupný z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/en/

0 komentářů

Budu ráda za Vaše komentáře a popis osobních zážitků k uvedenému tématu.

Doporučené články

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SCIENCE CAFÉ - přednáška Přemysla Jirušky o epilepsii
IBE, ILAE a EPILEPSY FOUNDATION nebo EPILEPSY SOCIETY - mezinárodní organizace věnující se epilepsii

ČESKÁ PODPORA NEMOCNÝCH EPILEPSIÍ