Zajímavosti

Svatý Valentýn patronem epileptiků

února 13, 2016

Většina z nás si světce spojuje s patronátem zamilovaných. To, že je sv. Valentýn také ochráncem osob postižených padoucnicí, již ví málokdo. Valentýn působil jako katolický kněz, přesněji biskup, ve 3. st. n. l. v italské Terni. Nejstarší písemné zmínky o jeho životě, mezi které patří Jeronýmské martyrologium, popisují jeho odchod do Říma na základě pozvání tamního učitele rétoriky, Kratona. Kratonův syn trpěl epilepsií.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Valentin


Dle legendy se Valentýn s Kratonovým synem uchýlil k celonoční modlitbám, jež byly vyslyšeny a chlapec se zázračně vyléčil. Odtud tedy spojení světce s epilepsií. Valentinovy skutky se však neshledaly s podporou pohanů, kteří požadovali světcovu popravu. Tak se i stalo dne 14. února roku 269 (někdy se uvádí 270 nebo také rok 273).
Svátek svatého Valentýna je slaven v mnoha evropských zemích, stejně tak jako se relikvie světce nachází na mnoha místech. V Praze se každoročně 14. února představuje relikviář s ostatky sv. Valentýna v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

0 komentářů

Budu ráda za Vaše komentáře a popis osobních zážitků k uvedenému tématu.

Doporučené články

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SCIENCE CAFÉ - přednáška Přemysla Jirušky o epilepsii
IBE, ILAE a EPILEPSY FOUNDATION nebo EPILEPSY SOCIETY - mezinárodní organizace věnující se epilepsii

ČESKÁ PODPORA NEMOCNÝCH EPILEPSIÍ