epilepsie a škola

Na co se připravit, když jde dítě s epilepsií do školy?

února 24, 2016

V předchozím článku jsem se věnovala tématu, jak vybrat dobrou základní školu pro dítě s epilepsií a čeho by si měl rodič všímat. Opakuji, jestliže se dítě vyvíjí duševně přiměřeně svému věku, není důvod ho nepřihlásit na klasickou základní školu. Speciální třídy a školy připadají v úvahu tehdy, jsou-ĺi pro vaše dítě požadavky na něj kladené příliš vysoké. Také v případě doporučení lékaře nebo učitele. Co vás a vaše dítě čeká?

Předně setkání s třídním učitelem a nejlépe i školním psychologem. Také je dobré se s prostředím seznámit ještě před začátkem září a umožnit dítěti si školu pořádně prohlédnout a naučit se v ní orientovat. Zkusit odhalit případné spouštěče epileptických záchvatů. Ideální je dítě na školní docházku namotivovat společným vybíráním věcí do školy apod. Za nejdůležitější považuji rozptýlit případné obavy dítěte z nástupu do školy. Co je dobré zařídit nebo znát?

Školní docházka
 • posaďte dítě s kamarádem ze školky, který je seznámen s diagnózou a trochu se v pomoci vašemu dítěti orientuje nebo v případě častějších záchvatů nechte dítě sedět samotné s tím, že bude odstraněna židlička na místě spolužáka
 • posaďte dítě do přední lavice
 • zajistěte bezpečnou cestu dítěte do školy i ze školy s doprovodem
 • na školní batoh můžete umístit jmenovku s údajem o tom, že dítě trpí epilepsií, kontaktem na lékaře nebo na vás
 • zvažte účast dítěte na stravování
 • zvažte návštěvy školní družiny
 • zvažte uložení léků ve škole tak, aby byly k dispozici v případě velkého záchvatu. Některý z pedagogů bývá většinou v první pomoci proškolen a diazepam (nebo jiný lék k okamžitému podání) lze uchovávat v lednici ve škole.
Jak je to u nás (aneb Když je skvělá paní učitelka)
 • spolužáci jsou postupně nenásilnou formou seznamování s nemocí a s tím, jak pomáhat (formou výchovného dramatu, příběhů apod.)
 • syn má doprovod při pohybu po škole (například na toaletu) vždy jednoho ze spolužáků
 • stejně tak není sám o přestávkách
 • ve třídě má vytvořen příjemný koutek, kam si může jít v případě potřeby odpočinout
 • neúčastní se velkých školních akcí, kterými jsou různé přehlídky, sportovní akademie atd.
 • samozřejmostí je individuální přístup v nárocích na soustředěnost a sport
 • nabídka účasti na autogenním tréninku - zde záleží na typu epilepsie a reakce vašeho dítěte na hluboké dýchání, vždy je nutné prokonzultovat s dětským neurologem
 • pro výuku plavání je potřeba individuální dozor

0 komentářů

Budu ráda za Vaše komentáře a popis osobních zážitků k uvedenému tématu.

Doporučené články

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SCIENCE CAFÉ - přednáška Přemysla Jirušky o epilepsii
IBE, ILAE a EPILEPSY FOUNDATION nebo EPILEPSY SOCIETY - mezinárodní organizace věnující se epilepsii

ČESKÁ PODPORA NEMOCNÝCH EPILEPSIÍ