Zajímavosti

Kongres v Dubaji

března 03, 2016

Přibližně 1 člověk ze 100 trpí epilepsií. Napříč celým světem. Nemoc se nevyhýbá žádné zemi, národu nebo společnosti. Epilepsie v číslech je nemilosrdná. Z tohoto důvodu vznikly organizace s ambicí podporovat sdílení odborných informací a šíření osvěty po celé Zemi. Těmito organizacemi jsou i IBE (International Bureau for Epilepsy) a ILAE (International League Against Epilepsy), které se mimo jiné podílí na realizaci lokálních kongresů na několika místech světa. Jeden z kongresů bývá každoročně i v Praze.V těchto dnech probíhá kongres v Dubaji, sdružující oblast Středního východu. Jeho základními tématy jsou:

  • Praktické problémy epilepsie
  • Epilepsie napříč věkem
  • Komorbidita u epilepsie
  • Epileptochirurgie
  • Sociální problémy epilepsie v daném regionu CEMA
  • Kontroverze v epilepsii
Odborná veřejnost má na programu také praktické přednášky týkající se EEG vyšetření a diagnostiky a dalších aspektů klinické epileptologie. Mějme na paměti, že ještě v mnoha oblastech, zejména Afriky, zdravotní péče pokulhává a epilepsie není adekvátně léčena nebo jsou podávána levná a zastaralá antiepileptika. Sdílení odborných informací a nových přístupů je tedy důležitější o to víc, jedná-li se o rozvojové státy.

V květnu bude následovat kongres v Hong Kongu. V Praze se odborná veřejnost sejde v září tohoto roku.

0 komentářů

Budu ráda za Vaše komentáře a popis osobních zážitků k uvedenému tématu.

Doporučené články

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

SCIENCE CAFÉ - přednáška Přemysla Jirušky o epilepsii
IBE, ILAE a EPILEPSY FOUNDATION nebo EPILEPSY SOCIETY - mezinárodní organizace věnující se epilepsii

ČESKÁ PODPORA NEMOCNÝCH EPILEPSIÍ